بررسی وحدت‌انگاری دوساحتی با تکیه بر مفاد آیات و روایات در فصلنامه معرفت فلسفی

بررسی وحدت‌انگاری دوساحتی با تکیه بر مفاد آیات و روایات در فصلنامه معرفت فلسفی

شصت و نهمین شماره از فصلنامه «معرفت فلسفی» مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
فصلنامه معرفت اخلاقی در پله ۲۷

فصلنامه معرفت اخلاقی در پله ۲۷

بیست و هفتمین شماره از فصلنامه علمی ـ ترویجی معرفت اخلاقی، به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به زیور طبع آراسته شد.
ماهنامه معرفت در ایستگاه 276

ماهنامه معرفت در ایستگاه 276

دویست و هفتاد و ششمین شماره از ماهنامه معرفت، به صاحب امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر(ص) در مجله «تاریخ اسلام»

رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر(ص) در مجله «تاریخ اسلام»

هشتاد و سومین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ اسلام»، به صاحب امتیازی دانشگاه باقرالعلوم(ع)» به زیور طبع آراسته شد.
پنجمین شماره دوفصلنامه «مطالعات سبک شناختی قرآن کریم» منتشر شد

پنجمین شماره دوفصلنامه «مطالعات سبک شناختی قرآن کریم» منتشر شد

پنجمین شماره دوفصلنامه «مطالعات سبک شناختی قرآن کریم» از سوی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم چاپ و منتشر شد.
شماره 58 «دانش‌پژوهان» منتشر شد

شماره 58 «دانش‌پژوهان» منتشر شد

شماره 58 نشریه «دانش‌پژوهان» به صاحب امتیازی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مفید منتشر شد.
فصلنامه «تاریخ و تمدن اسلامی» در ایستگاه سی و دوم

فصلنامه «تاریخ و تمدن اسلامی» در ایستگاه سی و دوم

سی و دومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «تاریخ و تمدن اسلامی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و مدیرمسئولی هادی عالم‌زاده منتشر شد.
بررسی جایگاه حواریون در قرآن در ماهنامه «معرفت»

بررسی جایگاه حواریون در قرآن در ماهنامه «معرفت»

دویست و هفتاد و ششمین شماره ماهنامه علمی ترویجی «معرفت» به صاحب‌امتیازی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
فرانقش‌های اندیشگانی و متنی ترجمه سوره مُلک در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

فرانقش‌های اندیشگانی و متنی ترجمه سوره مُلک در فصلنامه «مطالعات قرآنی»

چهل و چهارمین شماره از فصلنامه مطالعات قرآنی، به صاحب‌امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت منتشر شد.
فصلنامه حکمت اسلامی در پله 26

فصلنامه حکمت اسلامی در پله 26

بیست و ششمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی به صاحب‌امتیازی مجمع عالی حکمت اسلامی منتشر شد.
1