IQNA

Ang Industriya ng paglimbag ng Qur’an Expo ay Inilunsad sa Asir

Ang Industriya ng paglimbag ng Qur’an Expo ay Inilunsad sa Asir

TEHRAN (IQNA) – Isang pagpapakita na nagtatampok ng iba't ibang mga aspeto ng industriya ng paglimbag ng Qur’an ay inilagay sa lungsod ng Abha, timog-kanluran ng Saudi Arabia.
18:35 , 2022 Aug 14
Ang Kaugnayan ng Tao at Uniberso sa Qur’anikong Pananaw sa mundo

Ang Kaugnayan ng Tao at Uniberso sa Qur’anikong Pananaw sa mundo

TEHRAN (IQNA) – Anuman ang umiiral sa mundong ito, maging ang mga bagay na walang buhay, ay lingkod ng Panginoon at sumasamba sa Kanya. Ang mga bagay ay sumasamba sa Panginoon sa pamamagitan ng pagiging naglilingkod sa sangkatauhan upang tulungan siyang maabot ang pagiging perpekto.
18:31 , 2022 Aug 14
Al-Nafs Al-Lawwama; Ang Sarili na Sumasaway sa Sangkatauhan

Al-Nafs Al-Lawwama; Ang Sarili na Sumasaway sa Sangkatauhan

TEHRAN (IQNA) – Maraming mabuti at masama ang ginagawa ng tao sa buhay. Naturally, ang reaksyon sa paggawa ng mabubuting mga gawa ay ang pakiramdam na mabuti sa loob at para sa masasamang gawa, sinisimulan ng isa ang pagsaway sa sarili.
18:28 , 2022 Aug 14
Mga Surah ng Qur’an/25
Mga Kababalaghan ng Dagat sa Surah Al-Furqan

Mga Surah ng Qur’an/25 Mga Kababalaghan ng Dagat sa Surah Al-Furqan

TEHRAN (IQNA) – May isang lugar malapit sa Denmark kung saan ang dalawang dagat ay lumikha ng magandang tanawin. Ang isa ay naglalaman ng tubig-alat at ang isa naman ay tubig-tabang. Sa kanilang magkaibang mga katangian, hindi naghahalo ang dalawang dagat na para bang may harang sa pagitan nila.
18:16 , 2022 Aug 14
Ang Tungkulin ng Pag-alala sa Allah sa Buhay

Ang Tungkulin ng Pag-alala sa Allah sa Buhay

TEHRAN (IQNA) – Ang tao ay likas na sabik na maghanap ng kaugnayan sa Panginoon habang tinatamasa niya ang lasa ng pakikipag-usap sa Kanya. Gayunpaman, ang mga indibidwal na kung minsan ay nangangailangan ng isang paalala dahil sila ay may posibilidad na kalimutan Siya.
14:30 , 2022 Aug 13
Mga Kolektibong Pagpipilian sa Pananaw sa Islam

Mga Kolektibong Pagpipilian sa Pananaw sa Islam

TEHRAN (IQNA) – Ang pakikinabang mula sa kolektibong karunungan ay kabilang sa mga estratehiya upang mapataas ang posibilidad na gumawa ng mga tamang pagpipilian. Bagama't hindi palaging tama ang mga kolektibong pagpili, ang paggamit sa mga ito ay makatwiran.
14:13 , 2022 Aug 13
Ang Bunga ng Pagsunod sa Nafs al-Ammarah

Ang Bunga ng Pagsunod sa Nafs al-Ammarah

TEHRAN (IQNA) – Ang pagsunod sa Nafs al-Ammarah ay kabilang sa mga pagkilos na maaaring sirain ang tao sa anumang antas. Ang Banal na Qur’an ay nagbabala sa mga mananampalataya laban dito, pinapayuhan ang mga tao na layuan ito at manatiling maingat.
14:06 , 2022 Aug 13
Ano ang Sinasabi ng Qur’an tungkol sa Mga Karapatan, Katayuan ng Lalaki, Babae sa Pamilya

Ano ang Sinasabi ng Qur’an tungkol sa Mga Karapatan, Katayuan ng Lalaki, Babae sa Pamilya

TEHRAN (IQNA) – Ang mga lalaki at mga babae ay magkaiba at may iba't ibang mga katangian at kakayahan natural at lakas. Ang mismong mga pagkakaibang ito ang nagpapangyari sa pagbuo ng pamilya.
14:01 , 2022 Aug 13
Mahigit 6m na Tao ang Bumisita sa Karbala sa Ashura: Opisyal

Mahigit 6m na Tao ang Bumisita sa Karbala sa Ashura: Opisyal

TEHRAN (IQNA) – Ayon sa mga awtoridad ng Iraq, mahigit anim na milyong mga peregrino ang bumisita sa mga banal na dambana sa Karbala noong Martes, araw ng Ashura.
10:55 , 2022 Aug 12
Salah; Ang Pinakamahalagang Salita ng Qur’an

Salah; Ang Pinakamahalagang Salita ng Qur’an

TEHRAN (IQNA) – Ang Salah (kilala rin bilang Namaz o pagdarasal) ay isa sa mga haligi ng Islam at naniniwala ang mga Muslim na ang gawain ay isang tulay na nag-uugnay sa kanila sa Panginoon. Samakatuwid, ang Salah ay pinakamahalaga para sa bawat Muslim.
10:50 , 2022 Aug 12
Ang Bono sa Pagitan ng Kaalaman, Karunungan sa Buhay ng mga Mananampalataya

Ang Bono sa Pagitan ng Kaalaman, Karunungan sa Buhay ng mga Mananampalataya

TEHRAN (IQNA) - Bagama't ang kaalaman ay may mataas na katayuan, ito ay sapat na para sa paglaki ng tao. Ang kaalaman ay kailangang isama sa karunungan upang ang modelo ng pamumuhay ng tao ay mabuo.
15:02 , 2022 Aug 11
Isang Mapanganib na Katahimikan

Isang Mapanganib na Katahimikan

TEHRAN (IQNA) – Kung sinusunod mo ang isang linya ng pag-iisip na pumipilit sa iyong sabihing “ano iyon sa akin?” sa harap ng mga paksang panlipunan, mag-ingat na hindi katapusan sa pagpapanatili ng katahimikan laban sa pang-aapi at iba pang maling mga gawain.
14:57 , 2022 Aug 11
Ang 12 Taong Gulang na Batang Tajik ay Nagsaulo ng Qur’an, mga Hadith

Ang 12 Taong Gulang na Batang Tajik ay Nagsaulo ng Qur’an, mga Hadith

TEHRAN (IQNA) – Natutunan ng isang batang lalaki mula sa Tajikistan ang buong Banal na Qur’an gayundin ang mga pangunahing aklat ng mga Hadith.
10:47 , 2022 Aug 10
Pasasalamat at ang mga Pakinabang Nito Ayon sa Qur’an

Pasasalamat at ang mga Pakinabang Nito Ayon sa Qur’an

TEHRAN (IQNA) – Kapag tumatanggap ng tulong o patnubay ng iba, nagpapakita ang isang tao ng positibong reaksyon, halimbawa sa pamamagitan ng pagngiti o pagbigkas ng mabait na salita.
10:43 , 2022 Aug 10
Mga Kinakailangan sa Pagbabawal ng Mali sa Islam

Mga Kinakailangan sa Pagbabawal ng Mali sa Islam

TEHRAN (IQNA) – Ayon sa kinaugalian na Islamikong Fiqh, ang ilang mga kalagayan ay kailangang matugunan ang pagdating sa pagpapatupad ng direktiba ng Qur’an sa pagbabawal sa iba sa mali.
10:41 , 2022 Aug 10
1